Hội thảo quốc tế về ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục

Ngày 07-08/11/2011, SEAMEO RETRAC phối hợp với Japan Foundation tổ chức hội thảo quốc tế “Giá trị xã hội của ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục: trao đổi và chia sẻ giữa Nhật Bản, Campuchia, Lào và Việt Nam”.
Hơn 30 chuyên gia giáo dục, nhà nghiên cứu, lãnh đạo và quản lý giáo dục từ Nhật Bản, Campuchia, Lào, Việt Nam đã tham dự, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn và những nghiên cứu về lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục phổ thông và đại học.

Comments are closed.