Tập huấn về những xu hướng và công cụ mới trong việc sử dụng công nghệ máy tính hỗ trợ việc học ngôn ngữ

Tập huấn về những xu hướng và công cụ mới trong việc sử dụng công nghệ máy tính hỗ trợ việc học ngôn ngữ

Ngày 26/02/2014, PGS.TS. Jeong-Bae Son, Chủ tịch Hiệp hội Châu Á Thái Bình Dương về sử dụng công nghệ máy tính hỗ trợ việc học ngôn ngữ (APACALL), có chuyến thăm và làm việc với Trung tâm. Nhân cơ hội này, Ông cũng tham gia tập huấn và cập nhật một số phần mềm ứng dụng hỗ trợ công tác giảng dạy, học tập và đánh giá ngôn ngữ cho đội ngũ cán bộ chuyên môn của Trung tâm.

Comments are closed.