Từ ngày 06-11/6/2011, SEAMEO RETRAC phối hợp với Bộ Giáo dục Lào tổ chức khoá tập huấn về quản lý giáo dục cho các nhà quản lý bậc phổ thông tại Đại học quốc gia Lào.
Tập huấn chú trọng vào việc cập nhật kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý bậc phổ thông do các chuyên gia thuộc SEAMEO RETRAC và Bộ Giáo dục Lào giảng dạy. 35 cán bộ hiện đang công tác tại các trung tâm đào tạo quản lý và giáo viên và một số trường đại học Lào tham dự.

Comments are closed.