Tập huấn về “Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng khóa học và giảng dạy”, từ ngày 23 đến ngày 25/3/2016

Tập huấn về "Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng khóa học và giảng dạy", từ ngày 23 đến ngày 25/3/2016

Từ ngày 23 đến ngày 25/3/2016, Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Bộ giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) tổ chức khóa tập huấn về “Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng khóa học và giảng dạy”.

Giảng viên của khóa tập huấn là GS. Ryotaro Komura từ Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc gia Ishikawa (Nhật Bản). Đây là một trong những hoạt động đào tạo hằng năm của Trung tâm do MEXT hỗ trợ theo chương trình trao đổi chuyên gia Nhật Bản nhằm giúp chia sẻ kinh nghiệm cho một số nước trong khu vực. Khóa tập huấn tập trung vào việc nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong thiết kế và xây dựng khóa học trực tuyến phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập tại trường. Khóa tập huấn thu hút sự tham gia của 35 cán bộ, giảng viên đến từ các trường đại học và cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận.

Comments are closed.