Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga đến thăm và làm việc tại Trung tâm

Ngày 30/3/2011 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga đã đến thăm và làm việc với Trung tâm SEAMEO RETRAC.

Thứ trưởng chúc mừng những thành công và đóng góp tích cực của Trung tâm đối với giáo dục Việt Nam và khu vực. Đồng thời Thứ trưởng cũng đề nghị Trung tâm, với lợi thế liên kết quốc tế, thành lập cơ quan kiểm định chất lượng về giáo dục đại học và đào tạo nghề; liên kết với các đối tác nước ngoài phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ về quản lý giáo dục, ngôn ngữ ứng dụng, v.v…; mở rộng các khóa đào tạo ngắn hạn về lãnh đạo và quản lý giáo dục dành cho cán bộ lãnh đạo các trường, viện tại Việt Nam và trong khu vực; và tham gia vào các đề án quốc gia khác.

Comments are closed.