Tổ chức các khóa học tiếng Anh cho cộng đồng và doanh nghiệp

Vừa qua trung tâm SEAMEO Việt Nam đã tổ chức nhiều khóa tiếng Anh nhằm đáp ứng nhu cầu học ngoại ngữ ngày càng tăng cho cộng đồng doanh nghiệp. Gần đây nhất là 2 khóa tiếng Anh tổ chức vào đầu tháng 10 và tháng 11 cho cán bộ viên chức Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 1.
Mỗi khóa học kéo dài 20 tuần nhằm bồi dưỡng kiến thức và phát triển các kỹ năng tiếng Anh, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp cho các học viên. Ngoài ra Trung tâm cũng phối hợp với Văn phòng Quỹ Nhi đồng Thế giới (UNICEF) tại thành phố Hồ Chí Minh khai giảng lớp tiếng Anh giao tiếp cho các cán bộ cao cấp của văn phòng vào ngày 25/10/2010. Khóa học sẽ kết thúc vào tháng 4/2011. Cũng trong tháng 10, Trung tâm đã tổ chức lễ bế giảng khóa học tiếng Anh cho lớp Công an Quận 1 sau khi lớp đã hoàn thành khóa học và vượt qua kỳ thi chứng chỉ Quốc gia (trình độ A) tiếng Anh.

Comments are closed.