Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh cho giáo viên tiếng Anh tại tỉnh Vĩnh Long

Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo định dạng đề thi VSTEP cho 126 giáo viên tiếng Anh của các trường tiểu học, THCS, và THPT tại tỉnh Vĩnh Long vào ngày 30 tháng 09 và 01 tháng 10 năm 2017.

Kỳ thi được tổ chức với mục tiêu kiểm tra, đánh giá năng lực tiếng Anh của giáo viên phổ thông các cấp đồng thời giúp cho giáo viên nâng cao ý thức tự bồi dưỡng năng lực tiếng Anh phục vụ cho công tác giảng day.

Comments are closed.