Khóa tập huấn năng lực lãnh đạo và quản lý cho Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông khu vực Tây Nguyên

Khóa tập huấn năng lực lãnh đạo và quản lý cho Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông khu vực Tây Nguyên

Từ ngày 21 – 23/4/2009, SEAMEO RETRAC phối hợp với trường Đại học Tây Nguyên tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý cho 33 Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông của ba tỉnh Đăk Nông, Gia Lai và Kon Tum.
Mục tiêu của khóa tập huấn này là nhằm nâng cao kỹ năng lãnh đạo và quản lý trong nhà trường, đồng thời tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng mối liên hệ giữa các trường. Các nội dụng tập huấn chính bao gồm: Quản lý chuyên môn trong nhà trường, Xây dựng kế hoạch chiến lược trong nhà trường và Các kỹ năng lãnh đạo và quản lý trường học.Theo phản hồi từ phía học viên, khóa tập huấn này giúp lãnh đạo các trường nâng cao kỹ năng công tác lãnh đạo nhà trường nhằm đạt hiệu quả cao hơn trong công tác.

Comments are closed.