Triển khai lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên Toán và tiếng Anh – Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020

40 giáo viên dạy Toán và 100 giáo viên tiếng Anh THPT thuộc các Sở Giáo dục và Đào tạo khu vực phía Nam đã đến dự lễ khai giảng chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 tại Trung tâm SEAMEO RETRAC vào ngày 27/8/2012.

Mục tiêu của chương trình nhằm giúp học viên đạt được trình độ tiếng Anh theo yêu cầu của Đề án để chuẩn bị cho việc giảng dạy các môn Toán và các môn khoa học  bằng tiếng Anh tại các trường THPT và phát triển các kỹ năng ngôn ngữ cho học viên. Các học viên cũng sẽ làm quen việc giảng dạy Toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh. Khóa học được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn I bắt đầu từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 05 tháng 10 và giai đoạn II bắt đầu từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm 2012.

Comments are closed.