Seameo

6
Th1

Khóa tập huấn về “Bồi dưỡng Giáo viên Tiên tiến của Thế kỷ 21 trong Khu vực Đông Nam Á”

Từ ngày 08-09 tháng 01 năm 2020, SEAMEO RETRAC, trong khuôn khổ hợp tác với Trung tâm Khu vực về Đổi mới Giáo dục và Công nghệ (SEAMEO INNOTECH), sẽ tổ chức khóa tập huấn về “Bồi dưỡng Giáo viên Tiên tiến của Thế kỷ 21 trong Khu vực Đông Nam Á” tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Xem thêm

10
Th12

Phiên họp chuyên gia về “Sự hài hòa trong Giáo dục Đại học và việc Công nhận Bằng cấp Giáo dục Đại học ở khu vực Đông Nam Á”

Ban Thư ký tổ chức SEAMEO kết hợp với tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) tại Bangkok, Thái Lan, tổ chức John Wiley and Sons, Singapore và Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức phiên họp chuyên gia về “Sự hài hòa trong Giáo dục Đại học và việc Công nhận Bằng cấp trong

Xem thêm

10
Th12

Hội thảo “Đổi mới dạy và học trong giáo dục Đại học”

Ngày 06/12/2019, Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) đã phối hợp với Đại học Queensland, Úc tổ chức thành công hội thảo về “Đổi mới Dạy và Học trong Giáo dục Đại học”.

3
Th12

Phiên họp quan chức cấp cao SEAMEO lần thứ 42

Phiên họp quan chức cấp cao SEAMEO lần thứ 42 được tổ chức từ ngày 26-28/11/2019 tại khách sạn Berkeley, Pratunam, Bangkok, Thái Lan. Phiên họp quan chức cấp cao SEAMEO (HOM) là một diễn đàn hàng năm của tổ chức SEAMEO nhằm rà soát và lên kế hoạch cho các chương trình và hoạt động của Tổ chức. Phiên

Xem thêm

29
Th11

Khóa tập huấn quốc tế về “Tăng cường Năng lực Lãnh đạo và Quản lý trong Giáo dục Đại học”

Vào ngày 20-23/11/2019, SEAMEO RETRAC tổ chức khóa tập huấn quốc tế về lãnh đạo và quản lý giáo dục dành cho các cán bộ lãnh đạo tại các trường đại học và cao đẳng của Việt Nam, Lào, Myanma và Campuchia với chủ đề “Tăng cường Năng lực Lãnh đạo và Quản lý trong Giáo dục Đại học”.

20
Th11

Lớp tiếng Anh cho người làm công tác xã hội – Khóa 2

Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) phối hợp với Trung tâm Hoa Kỳ thuộc Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa bồi dưỡng “Tiếng Anh cho người làm công tác xã hội – Khóa 2 vào ngày 13/11/2019 tại Trung tâm Hoa Kỳ, Thành Phố Hồ

Xem thêm

22
Th10

Khóa Tập huấn Quốc tế về “Giáo dục Toàn cầu vì sự Phát triển Cộng đồng Bền vững”

Từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 10 năm 2019, Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) đã tổ chức khóa tập huấn quốc tế với chủ đề “Giáo dục Công dân Toàn cầu vì sự Phát triển Cộng đồng Bền vững” tại Trung tâm.

6
Th10

Diễn đàn Giáo dục Khu vực về “Lãnh đạo sự Đổi mới trong Giáo dục: Mô hình tiên tiến trong Khu vực Đông Nam Á”

Vào ngày 26/09/2019, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức diễn đàn giáo dục khu vực thường niên “Lãnh đạo sự Đổi mới trong Giáo dục: Mô hình Tiên tiến trong Khu vực Đông Nam Á” tại Phú Quốc, Việt Nam.

5
Th10

Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 22 của Trung tâm SEAMEO RETRAC

Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 22 tại Phú Quốc vào ngày 26-27/09/2019. Tham dự phiên họp năm nay bao gồm đại diện Ban Thư ký tổ chức SEAMEO, 05 thành viên hội đồng quản trị và 04 đại diện đến từ Bộ Giáo dục của 08 quốc gia thành viên

Xem thêm

4
Th10

Diễn đàn Chính sách Cấp cao về Hoạch định Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong Chính sách Giáo dục và Thúc đẩy việc hoạch định các chính sách ứng dụng AI tại Đông Nam Á

Như lời mời từ Ban thư ký SEAMEO và Trụ sở UNESCO, Tiến sĩ Hồ Thanh Mỹ Phương, Giám đốc Trung tâm, đã tham dự Diễn đàn chính sách cấp cao về hoạch định trí tuệ nhân tạo (AI) trong Chính sách giáo dục và thúc đẩy các nhà hoạch định chính sách sẵn sàng AI ở Đông Nam Á

Xem thêm