Seameo

3
Th12

Phiên họp quan chức cấp cao SEAMEO lần thứ 42

Phiên họp quan chức cấp cao SEAMEO lần thứ 42 được tổ chức từ ngày 26-28/11/2019 tại khách sạn Berkeley, Pratunam, Bangkok, Thái Lan. Phiên họp quan chức cấp cao SEAMEO (HOM) là một diễn đàn hàng năm của tổ chức SEAMEO nhằm rà soát và lên kế hoạch cho các chương trình và hoạt động của Tổ chức. Phiên

Xem thêm

29
Th11

Khóa tập huấn quốc tế về “Tăng cường Năng lực Lãnh đạo và Quản lý trong Giáo dục Đại học”

Vào ngày 20-23/11/2019, SEAMEO RETRAC tổ chức khóa tập huấn quốc tế về lãnh đạo và quản lý giáo dục dành cho các cán bộ lãnh đạo tại các trường đại học và cao đẳng của Việt Nam, Lào, Myanma và Campuchia với chủ đề “Tăng cường Năng lực Lãnh đạo và Quản lý trong Giáo dục Đại học”.

20
Th11

Lớp tiếng Anh cho người làm công tác xã hội – Khóa 2

Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) phối hợp với Trung tâm Hoa Kỳ thuộc Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa bồi dưỡng “Tiếng Anh cho người làm công tác xã hội – Khóa 2 vào ngày 13/11/2019 tại Trung tâm Hoa Kỳ, Thành Phố Hồ

Xem thêm

22
Th10

Khóa Tập huấn Quốc tế về “Giáo dục Toàn cầu vì sự Phát triển Cộng đồng Bền vững”

Từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 10 năm 2019, Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) đã tổ chức khóa tập huấn quốc tế với chủ đề “Giáo dục Công dân Toàn cầu vì sự Phát triển Cộng đồng Bền vững” tại Trung tâm.

6
Th10

Diễn đàn Giáo dục Khu vực về “Lãnh đạo sự Đổi mới trong Giáo dục: Mô hình tiên tiến trong Khu vực Đông Nam Á”

Vào ngày 26/09/2019, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức diễn đàn giáo dục khu vực thường niên “Lãnh đạo sự Đổi mới trong Giáo dục: Mô hình Tiên tiến trong Khu vực Đông Nam Á” tại Phú Quốc, Việt Nam.

5
Th10

Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 22 của Trung tâm SEAMEO RETRAC

Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 22 tại Phú Quốc vào ngày 26-27/09/2019. Tham dự phiên họp năm nay bao gồm đại diện Ban Thư ký tổ chức SEAMEO, 05 thành viên hội đồng quản trị và 04 đại diện đến từ Bộ Giáo dục của 08 quốc gia thành viên

Xem thêm

4
Th10

Diễn đàn Chính sách Cấp cao về Hoạch định Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong Chính sách Giáo dục và Thúc đẩy việc hoạch định các chính sách ứng dụng AI tại Đông Nam Á

Như lời mời từ Ban thư ký SEAMEO và Trụ sở UNESCO, Tiến sĩ Hồ Thanh Mỹ Phương, Giám đốc Trung tâm, đã tham dự Diễn đàn chính sách cấp cao về hoạch định trí tuệ nhân tạo (AI) trong Chính sách giáo dục và thúc đẩy các nhà hoạch định chính sách sẵn sàng AI ở Đông Nam Á

Xem thêm

30
Th8

Hội thảo quốc tế về Nghiên cứu và Giảng dạy tiếng Anh lần thứ 10 “Sự Đa Dạng & Lôi cuốn trong Giảng Dạy Tiếng Anh”

Nhằm tạo diễn đàn trao đổi kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm giảng dạy và ý tưởng mới trong dạy và học tiếng Anh, Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam kết hợp với Trường Đại học Curtin, Úc tổ chức hội thảo quốc tế về nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh lần thứ 10

Xem thêm

20
Th8

Lễ Tốt Nghiệp Chương Trình Thạc Sỹ về Ngôn Ngữ Ứng Dụng Khóa 16 (2017–2019)

Vào ngày 14/08/2019, Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) phối hợp với Đại học Curtin, Úc tổ chức lễ tốt nghiệp cho 34 học viên khóa 16 niên khóa 2017–2019 chương trình Thạc sỹ về ngôn ngữ ứng dụng (Master of Arts in Applied Linguistics).

19
Th8

Hội thảo tập huấn “Tối ưu hóa Hiệu quả trong Giảng dạy tiếng Anh”

Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Văn phòng tiếng Anh khu vực, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo tập huấn “Tối ưu hóa Hiệu quả trong Giảng dạy tiếng Anh”cho giảng viên, giáo viên tiếng Anh từ ngày 13 đến ngày

Xem thêm