Seameo

24
Th11

Khóa Tập huấn về “Huấn luyện Kỹ năng mềm – Học phần 3”

Vào ngày 24-27/11/2020, khóa tập huấn về “Huấn luyện Kỹ năng Mềm – Học phần 3” sẽ diễn ra tại Trung tâm SEAMEO RETRAC. Học viên của khóa tập huấn bao gồm các giảng viên giảng dạy kỹ năng mềm, cán bộ phụ trách sinh viên-học sinh, Đoàn Thanh niên tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp

Xem thêm

17
Th11

Khóa Tập huấn “Xây dựng Chiến lược và Triển khai Hoạt động Đảm bảo Chất lượng”

Khóa tập huấn về “Xây dựng Chiến lược và Triển khai Hoạt động Đảm bảo Chất lượng” sẽ được tổ chức vào hai ngày 17-18/11/2020 tại Trung tâm SEAMEO RETRAC dành cho đối tượng học viên là lãnh đạo và cán bộ quản lý chuyên phụ trách công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng của các trường đại

Xem thêm

1
Th10

Diễn đàn Giáo dục Trực tuyến Khu vực về “Các Giải pháp Đổi mới nhằm Đạt được Chất lượng, Công bằng, và Hòa nhập trong Giáo dục Động Nam Á”

Vào ngày 01 tháng 10 năm 2020, SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức Diễn đàn giáo dục trực tuyến về “Các Giải pháp Đổi mới để Đạt được Chất lượng, Công bằng và Hòa nhập trong Giáo dục ở Đông Nam Á” từ 13:30 đến 17:00 (giờ Việt Nam) trên nền tảng Zoom. Diễn đán giáo dục trực tuyến khu vực

Xem thêm

29
Th9

Khóa Tập huấn về “Ứng dụng CNTT trong Giảng dạy Ngoại ngữ Thông qua Tích hợp Nội dung Đa phương tiện”

Với mục đích trang bị cho học viên những kiến ​​thức và kỹ năng hữu ích trong việc ứng dụng các công cụ CNTT trong việc dạy học ngoại ngữ sáng tạo, khóa tập huấn về “Ứng dụng CNTT trong Giảng dạy Ngoại ngữ Thông qua Tích hợp Nội dung Đa phương tiện” sẽ được tổ chức từ ngày 29-30/09/2020.

Xem thêm

22
Th9

Khóa Tập huấn về “Huấn luyện Kỹ năng Mềm – Học phần 2”

Vào ngày 22-25/09/2020, Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức khóa tập huấn về “Huấn luyện kỹ năng mềm – Học phần 2” với sự tham gia của các đối tượng học viên bao gồm giảng viên giảng dạy kỹ năng mềm, cán bộ phụ trách sinh viên, học sinh, Đoàn Thanh niên tại các trường đại học và cao

Xem thêm

20
Th8

Khóa Tập huấn Quốc tế về “Tăng cường Giáo dục Công dân Toàn cầu vì sự Phát triển Bền vững”

Từ ngày 20-23/08/2020, Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) sẽ tổ chức khóa tập huấn quốc tế với chủ đề “Tăng cường Giáo dục Công dân Toàn cầu vì sự Phát triển Bền vững” tại Trung tâm – 35, Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Khóa tập huấn

Xem thêm

29
Th7

Lễ bế mạc lớp tiếng Anh dành cho người làm công tác xã hội

Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp “Tiếng Anh dành cho người làm công tác xã hội” từ ngày 13 tháng 11 năm 2019 đến ngày 29 tháng 7 năm 2020. Đây là chương trình học bổng dành cho các cá nhân từ các tổ chức xã

Xem thêm

6
Th1

Khóa tập huấn về “Bồi dưỡng Giáo viên Tiên tiến của Thế kỷ 21 trong Khu vực Đông Nam Á”

Từ ngày 08-09 tháng 01 năm 2020, SEAMEO RETRAC, trong khuôn khổ hợp tác với Trung tâm Khu vực về Đổi mới Giáo dục và Công nghệ (SEAMEO INNOTECH), sẽ tổ chức khóa tập huấn về “Bồi dưỡng Giáo viên Tiên tiến của Thế kỷ 21 trong Khu vực Đông Nam Á” tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Xem thêm

10
Th12

Phiên họp chuyên gia về “Sự hài hòa trong Giáo dục Đại học và việc Công nhận Bằng cấp Giáo dục Đại học ở khu vực Đông Nam Á”

Ban Thư ký tổ chức SEAMEO kết hợp với tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) tại Bangkok, Thái Lan, tổ chức John Wiley and Sons, Singapore và Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức phiên họp chuyên gia về “Sự hài hòa trong Giáo dục Đại học và việc Công nhận Bằng cấp trong

Xem thêm

10
Th12

Hội thảo “Đổi mới dạy và học trong giáo dục Đại học”

Ngày 06/12/2019, Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) đã phối hợp với Đại học Queensland, Úc tổ chức thành công hội thảo về “Đổi mới Dạy và Học trong Giáo dục Đại học”.