Chương trình Thạc sỹ về Ngôn ngữ ứng dụng cho học viên Khóa 14 (2014 - 2016)

SEAMEO RETRAC phối hợp với trường Đại học Curtin, Úc, tổ chức khóa Thạc sỹ về ngôn ngữ ứng dụng cho các giáo viên giảng dạy tiếng Anh (Master of Arts in Applied Linguistics) nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ và giảng dạy tiếng Anh.
Khóa học được thực hiện tại SEAMEO RETRAC theo hình thức học tại chỗ và trực tuyến. Ngày 09/8/2016, Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Đại học Curtin, Úc tổ chức lễ tốt nghiệp cho 31 học viên khóa 14 (2014–2016) của chương trình này. Khóa 15 đang diễn ra. Học viên của hai khóa này là các giáo viên tiếng Anh đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước. Đây là chương trình đào tạo hiệu quả và thành công thu hút 607 học viên tham gia học và 533 học viên đã tốt nghiệp, góp phần phát triển nguồn nhân lực cho ngành giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam và khu vực.

Comments are closed.