Diễn đàn “Đổi mới công tác dạy học trong giáo dục phổ thông: Bài học thực tiễn từ các quốc gia Đông Nam Á”

Diễn đàn “Đổi mới công tác dạy học trong giáo dục phổ thông: Bài học thực tiễn từ các quốc gia Đông Nam Á”

Cùng với hoạt động thường niên của phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 16, ngày 19/9/2013, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức diễn đàn giáo dục với chủ đề “Đổi mới công tác dạy và học trong giáo dục phổ thông: Bài học thực tiễn từ các quốc gia Đông Nam Á”.

Diễn đàn được tổ chức tại trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Việt Nam. Mục đích của diễn đàn nhằm chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm trong việc đổi mới công tác dạy và học ở bậc giáo dục phổ thông tại các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.
Tham gia báo cáo tại diễn đàn có TS. Tinsiri Siribodhi, Phó Giám đốc Ban thư ký SEAMEO, các thành viên thuộc Hội đồng Quản trị của Trung tâm SEAMEO RETRAC đến từ các nước Campuchia, Lào, Mã Lai, Philippines, Singapore và Việt Nam và đại diện Bộ Giáo dục Thái Lan
Ngoài ra, diễn đàn giáo dục còn có sự tham dự của 17 giảng viên và cán bộ công tác trong lĩnh vực giáo dục tại địa phương đến để trao đổi quan điểm và chia sẻ kinh nghiệm trong giáo dục và phát triển giáo dục. Diễn đàn đồng thời hướng đến việc phát triển và tăng cường hợp tác giữa các đơn vị giáo dục ở các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Comments are closed.