Hội Thảo Sử Dụng Giáo Trình “Life”

Ngày 31/3/2015, Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 (NNQG 2020) và Nhà xuất Bản Cengage Learning đã tổ chức Hội thảo hướng dẫn sử dụng giáo trình Life và phần mềm kèm theo cho hơn 40 giảng viên đến từ các trường Đại học khác nhau trong thành phố. Hội thảo nhằm hướng dẫn sử dụng giáo trình và  kết hợp kỹ năng giảng dạy tại lớp và trực tuyến một cách hiệu quả. Giáo trình Life sẽ được áp dụng vào chương trình giảng dạy tiếng Anh cho các đối tượng sau Giáo dục phổ thông từ năm học 2015 – 2016 với mục tiêu nhằm cải tiến chương trình giảng dạy tiếng Anh và giúp học viên đạt được cấp độ 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ tại Việt Nam sau khi tốt nghiệp.

Comments are closed.