Theo lời mời của Ban Điều hành Đề Án Ngoại ngữ Quốc Gia 2020, sáu (06) cán bộ và giảng viên của Trung tâm SEAMEO RETRAC do Bà Trịnh Thị Hoa Mỹ, Trưởng Ban Ngôn ngữ và Văn hóa Nước ngoài là trưởng đoàn đã tham dự buổi tập huấn giám khảo nói và viết tại Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội từ ngày 11-18/12/2013.
Khóa tập huấn kéo dài 8 ngày nhằm mục đích huấn luyện các kỹ năng cần thiết cho đội ngũ giáo khảo nói và viết của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020. Trong thời gian tập huấn, đội ngũ giám khảo đã được tiếp cận các tiêu chí thống nhất và thực hành việc đánh giá khả năng nói tiếng Anh và cách thức chấm bài thi viết theo tiêu chí đề ra. Buổi tập huấn được thực hiện dưới sự hướng dẫn của các giảng viên nguồn thuộc trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Song song với các buổi tập huấn, 10 đơn vị đánh giá do Bộ chỉ định cũng có phiên họp diễn ra từ ngày 11-14/12/2013. Phiên họp nhằm phổ biến cho các đơn vị tổ chức thi những tiêu chí mới của Đề Án.

Comments are closed.