Khóa tập huấn “Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục” cho đội ngũ cán bộ của Hiệp hội các nhà giáo dục tiên phong (ENEDA) của Philippines

Khóa tập huấn “Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục” cho đội ngũ cán bộ của Hiệp hội các nhà giáo dục tiên phong (ENEDA) của Philippines

Trong chương trình hợp tác giáo dục với Hiệp hội ENEDA tại Philippines, SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục tại Trung tâm cho 30 cán bộ lãnh đạo và quản lý giáo dục các trường đại học, cao đẳng và tổ chức giáo dục của Philippines, đồng thời là thành viên của Hiệp hội ENEDA. Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 05-10/01/2015 nhằm cập nhật cho học viên những kiến thức trong lĩnh vực lãnh đạo và quản lý giáo dục cũng như chia sẽ kinh nghiệm liên quan đến công tác này. Nội dung tập huấn gồm các vấn đề liên quan đến lãnh đạo giáo dục đại học, quản trị nhân sự, quản trị sự thay đổi trong giáo dục và đánh giá giảng viên. Bên cạnh chương trình tập huấn, học viên cũng được tạo điều kiện đi thăm di tích địa đạo Củ Chi và thắng cảnh tại Tây Ninh nhằm tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa.

Comments are closed.