Uncategorized

17
Th11

Khóa Tập huấn “Xây dựng Chiến lược và Triển khai Hoạt động Đảm bảo Chất lượng”

Khóa tập huấn về “Xây dựng Chiến lược và Triển khai Hoạt động Đảm bảo Chất lượng” sẽ được tổ chức vào hai ngày 17-18/11/2020 tại Trung tâm SEAMEO RETRAC dành cho đối tượng học viên là lãnh đạo và cán bộ quản lý chuyên phụ trách công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng của các trường đại

Xem thêm

1
Th10

Diễn đàn Giáo dục Trực tuyến Khu vực về “Các Giải pháp Đổi mới nhằm Đạt được Chất lượng, Công bằng, và Hòa nhập trong Giáo dục Động Nam Á”

Vào ngày 01 tháng 10 năm 2020, SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức Diễn đàn giáo dục trực tuyến về “Các Giải pháp Đổi mới để Đạt được Chất lượng, Công bằng và Hòa nhập trong Giáo dục ở Đông Nam Á” từ 13:30 đến 17:00 (giờ Việt Nam) trên nền tảng Zoom. Diễn đán giáo dục trực tuyến khu vực

Xem thêm

29
Th9

Khóa Tập huấn về “Ứng dụng CNTT trong Giảng dạy Ngoại ngữ Thông qua Tích hợp Nội dung Đa phương tiện”

Với mục đích trang bị cho học viên những kiến ​​thức và kỹ năng hữu ích trong việc ứng dụng các công cụ CNTT trong việc dạy học ngoại ngữ sáng tạo, khóa tập huấn về “Ứng dụng CNTT trong Giảng dạy Ngoại ngữ Thông qua Tích hợp Nội dung Đa phương tiện” sẽ được tổ chức từ ngày 29-30/09/2020.

Xem thêm

22
Th9

Khóa Tập huấn về “Huấn luyện Kỹ năng Mềm – Học phần 2”

Vào ngày 22-25/09/2020, Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức khóa tập huấn về “Huấn luyện kỹ năng mềm – Học phần 2” với sự tham gia của các đối tượng học viên bao gồm giảng viên giảng dạy kỹ năng mềm, cán bộ phụ trách sinh viên, học sinh, Đoàn Thanh niên tại các trường đại học và cao

Xem thêm

11
Th9

Khai giảng các Khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm và Năng lực Tiếng Anh của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia cho Giáo viên Tiếng Anh tại tỉnh Vĩnh Long, Đồng Nai, Đồng Tháp và Tiền Giang

20
Th8

Khóa Tập huấn Quốc tế về “Tăng cường Giáo dục Công dân Toàn cầu vì sự Phát triển Bền vững”

Từ ngày 20-23/08/2020, Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) sẽ tổ chức khóa tập huấn quốc tế với chủ đề “Tăng cường Giáo dục Công dân Toàn cầu vì sự Phát triển Bền vững” tại Trung tâm – 35, Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Khóa tập huấn

Xem thêm

6
Th1

Khóa tập huấn về “Bồi dưỡng Giáo viên Tiên tiến của Thế kỷ 21 trong Khu vực Đông Nam Á”

Từ ngày 08-09 tháng 01 năm 2020, SEAMEO RETRAC, trong khuôn khổ hợp tác với Trung tâm Khu vực về Đổi mới Giáo dục và Công nghệ (SEAMEO INNOTECH), sẽ tổ chức khóa tập huấn về “Bồi dưỡng Giáo viên Tiên tiến của Thế kỷ 21 trong Khu vực Đông Nam Á” tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Xem thêm

25
Th12

Diễn đàn Đổi mới giáo dục dành cho các lãnh đạo giáo dục Đông Nam Á lần thứ hai – Đề án SEAMEO College

Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) vinh dự được đăng cai tổ chức các diễn đàn thuộc hợp phần 3 của Đề án này trong giai đoạn 2014-2016. Diễn đàn lần thứ hai được tổ chức từ ngày 02 đến ngày 04 tháng 03  năm 2016 tại thành phố Vũng Tàu với chủ

Xem thêm

29
Th11

Lễ tốt nghiệp chương trình Thạc sỹ về Ngôn ngữ ứng dụng – Khóa 15 (2015–2017)

Ngày 09 tháng 8 năm 2017, Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Đại học Curtin, Úc tổ chức lễ tốt nghiệp cho 39 học viên khóa 15 (2015–2017) của chương trình Thạc sỹ về ngôn ngữ ứng dụng (Master of Arts in Applied Linguistics).  Đây là chương trình do trường Đại học Curtin (Úc) và Trung tâm SEAMEO RETRAC

Xem thêm

29
Th11

Khai giảng các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiếng Anh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai và Bình Dương

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên năm 2017 của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, SEAMEO RETRAC đã phối hợp với các Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai và Bình Dương tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho 350 giáo viên tiếng Anh từ ngày 24 tháng 7 đến 22 tháng

Xem thêm