Uncategorized

16
Th4

Khóa tập huấn quốc tế trực tuyến về “Tăng cường năng lực lãnh đạo và quản lý trường đại học” cho Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam

Khóa tập huấn quốc tế trực tuyến về “Tăng cường năng lực lãnh đạo và quản lý trường đại học” cho Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam Vào ngày 22-25/06/2021, SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức khóa tập huấn quốc tế trực tuyến về lãnh đạo và quản lý giáo dục dành cho các cán bộ lãnh đạo tại các trường

Xem thêm

16
Th4

Hội thảo khu vực “Giáo dục chất lượng, công bằng và hòa nhập tại Đông Nam Á thông qua đổi mới lãnh đạo và quản lý giáo dục”

Hội thảo khu vực “Giáo dục chất lượng, công bằng và hòa nhập tại Đông Nam Á thông qua đổi mới lãnh đạo và quản lý giáo dục” Trung tâm đào tạo khu vực SEAMEO (SEAMEO RETRAC) phối hợp với Ban Thư ký SEAMEO sẽ tổ chức hội thảo khu vực về “Giáo dục chất lượng, công bằng và hòa

Xem thêm

16
Th4

Khóa tập huấn về “Kỹ năng viết đề xuất xin tài trợ”

Khóa tập huấn về “Kỹ năng viết đề xuất xin tài trợ” Vào ngày 25-26/05/2021, SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức khóa tập huấn về “Kỹ năng viết đề án xin tài trợ” dành cho các cán bộ nghiên cứu, cán bộ dự án và quản lý dự án, giảng viên đang phụ trách công tác quản lý dự án tại

Xem thêm

14
Th4

Khoá tập huấn về “Huấn luyện kỹ năng mềm – Học phần 4”

Khoá tập huấn về “Huấn luyện kỹ năng mềm – Học phần 4” Với mục đích trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết để phục vụ tốt cho công tác đào tạo, phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên, Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức khoá tập huấn về “Huấn luyện kỹ năng mềm –

Xem thêm

14
Th4

Khóa tập huấn chủ đề “Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giảng dạy sáng tạo thông qua thiết kế trò chơi”

Khóa tập huấn chủ đề “Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giảng dạy sáng tạo thông qua thiết kế trò chơi” Vào ngày 22-23/04/2021, SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức khóa tập huấn về “Ứng dụng CNTT trong giảng dạy sáng tạo thông qua thiết kế trò chơi” cho đối tượng giảng viên, cán bộ chuyên môn của các

Xem thêm

14
Th1

Tập huấn và Chia sẻ Thông tin về “Hệ thống Giáo dục Đại học tại Hoa Kỳ”

Từ ngày 02-17/12/2021, Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tp. HCM tổ chức khóa tập huấn và chia sẻ thông tin trực tuyến về “Hệ thống giáo dục đại học tại Hoa Kỳ” cho người tham dự đến từ 3 thành phố: Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Huế và các tỉnh

Xem thêm

6
Th1

Ứng dụng CNTT trong Giảng dạy và Quản lý khóa học

Ứng dụng CNTT trong Giảng dạy và Quản lý khóa học Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ của Nhật Bản tổ chức khóa tập huấn trực tuyến về “Ứmg dụng CNTT trong Giảng dạy và Quản lý Khóa học” vào ngày 24-26/03/2021 thông qua ứng dụng

Xem thêm

6
Th1

Khóa tập huấn: Ứng dụng CNTT trong Kiểm tra và Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Với mục đích trang bị cho học viên kiến thức về các ứng dụng CNTT hiện đang được sử dụng trong việc xây dựng bài kiểm tra và đánh giá kết quả của sinh viên, Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức khóa tập huấn về “Ứng dụng CNTT trong Kiểm tra và Đánh giá Kết quả Học tập của

Xem thêm

6
Th1

Khóa tập huấn trực tuyến: Ứng dụng CNTT trong giảng dạy ngoại ngữ thông qua tích hợp nội dung đa phương tiện

Khóa tập huấn trực tuyến: Ứng dụng CNTT trong giảng dạy ngoại ngữ thông qua tích hợp nội dung đa phương tiện Vào ngày 26-28 tháng 01 năm 2021, khóa tập huấn về “Ứng dụng CNTT trong giảng dạy ngoại ngữ thông qua tích hợp nội dung đa phương tiện” sẽ được tổ chức bởi SEAMEO RETRAC cho đối tượng

Xem thêm

24
Th11

Khóa Tập huấn về “Huấn luyện Kỹ năng mềm – Học phần 3”

Vào ngày 24-27/11/2020, khóa tập huấn về “Huấn luyện Kỹ năng Mềm – Học phần 3” sẽ diễn ra tại Trung tâm SEAMEO RETRAC. Học viên của khóa tập huấn bao gồm các giảng viên giảng dạy kỹ năng mềm, cán bộ phụ trách sinh viên-học sinh, Đoàn Thanh niên tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp

Xem thêm