Khóa tập huấn: Ứng dụng CNTT trong Kiểm tra và Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Khóa tập huấn: Ứng dụng CNTT trong Kiểm tra và Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Với mục đích trang bị cho học viên kiến thức về các ứng dụng CNTT hiện đang được sử dụng trong việc xây dựng bài kiểm tra và đánh giá kết quả của sinh viên, Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức khóa tập huấn về “Ứng dụng CNTT trong Kiểm tra và Đánh giá Kết quả Học tập của Sinh viên” từ ngày 22 đến ngày 23/12/2019.

Học viên của khóa tập huấn bao gồm cán bộ quản lý học vụ, và giảng viên của các trường đại học và cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Mục đích của khóa tập huấn nhằm tạo cơ hội cho học viên làm quen và ứng dụng các công cụ CNTT trực tuyến sẵn có như Quizalize, Socrative, Edulastic, Google Classroom Tools, ForAllRubric, v.v. trong việc thiết kế bài kiểm tra trình độ đầu vào của sinh viên, xây dựng bài tập tương tác, và thang đánh giá cùng các tiêu chí đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

Comments are closed.