Hội thảo về Giáo dục

7
Th7

Hội thảo quốc tế về “Đổi mới trong Lãnh đạo và Quản lý trong Giáo dục Đại học: Xu hướng và Thực tiễn toàn cầu trong Thời kỳ hậu đại dịch 19”

Vào ngày 07-08/07/2022, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã phối hợp với Hội đồng giáo dục quốc tế tỉnh British Columbia, Canada (BCCIE), dưới sự tài trợ của trường Đại học Capilano, Canada, tổ chức Hội thảo quốc tế về “Đổi mới trong lãnh đạo và quản lý trong giáo dục đại học: Xu hướng và thực tiễn toàn cầu trong

Xem thêm

28
Th10

Hội thảo quốc tế về “Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục trong Bối cảnh Toàn cầu: Đổi mới và Mô hình tiên tiến”

Vào ngày 28-29/10/2021, SEAMEO RETRAC phối hợp cùng với Hội đồng Giáo dục Quốc tế tỉnh Columbia – Canada (BCCIE), với sự tài trợ của Trường Đại học Capilano, Canada, đã tổ chức Hội thảo quốc tế về “Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục trong bối cảnh toàn cầu: Đổi mới và Mô hình tiên tiến”. Hội thảo là

Xem thêm

10
Th7

Hội thảo Quốc tế về “Lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học: Lãnh đạo sự thay đổi theo xu hướng toàn cầu”

Vào ngày 04-05/07/2019, SEAMEO RETRAC đã phối hợp cùng với Hội đồng Giáo dục Quốc tế tỉnh Columbia – Canada (BCCIE) tổ chức Hội thảo quốc tế về “Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục đại học: Lãnh đạo sự thay đổi theo xu hướng toàn cầu”, dưới sự tài trợ của trường Queens College – CUNY (Mỹ) và trường

Xem thêm

30
Th7

Hội thảo quốc tế về “Lãnh Đạo và Quản Lý Giáo Dục Đại Học trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa: Những Đổi Mới và Bài Học Kinh Nghiệm”

Vào ngày 5-6 tháng 7, 2018, SEAMEO RETRAC phối hợp cùng Hội Đồng Giáo Dục Quốc Tế tỉnh Columbia – Canada(BCCIE), trường Cao Đẳng Queens – Đại học Thành Phố New York (CUNY) và Tổ chức HEAD tại Singapore đổng tổ chức hội thảo quốc tế về“Lãnh Đạo và Quản Lý Giáo Dục Đại Học trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa:

Xem thêm

28
Th7

Hội thảo Quốc tế về QLGD “Hướng đến sự suất sắc trong lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học”

Từ ngày 28-29/7/2016, Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Hội đồng Giáo dục quốc tế Tỉnh Bang British Columbia tại Canadam tổ chức hội thảo quốc tế về “Hướng đến sự suất sắc trong lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học”. Hội thảo được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho các cán bộ lãnh đạo, quản

Xem thêm