Lễ tốt nghiệp Chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng khoá 17, 18 và 19

Sáng ngày 15/11/2022, Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Đại học Curtin, Úc đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho 86 học viên thuộc 3 khóa 17, 18 & 19 của chương trình Thạc sĩ về ngôn ngữ ứng dụng. Chương trình phối hợp giữa Đại học Curtin và Trung tâm SEAMEO RETRAC đến nay đã tổ chức 21 khóa với 800 học viên, và dự kiến khóa 22 sẽ tiếp tục chiêu sinh và khai giảng vào tháng 7/2023. Với hơn 700 thạc sĩ đã tốt nghiệp tính đến nay, chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển nguồn nhân lực cho ngành giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Giảng viên và sinh viên chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng tại lễ tốt nghiệp các khóa 17-18-19

Comments are closed.