Diễn đàn Chính sách Cấp cao về Hoạch định Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong Chính sách Giáo dục và Thúc đẩy việc hoạch định các chính sách ứng dụng AI tại Đông Nam Á

Diễn đàn Chính sách Cấp cao về Hoạch định Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong Chính sách Giáo dục và Thúc đẩy việc hoạch định các chính sách ứng dụng AI tại Đông Nam Á

Như lời mời từ Ban thư ký SEAMEO và Trụ sở UNESCO, Tiến sĩ Hồ Thanh Mỹ Phương, Giám đốc Trung tâm, đã tham dự Diễn đàn chính sách cấp cao về hoạch định trí tuệ nhân tạo (AI) trong Chính sách giáo dục và thúc đẩy các nhà hoạch định chính sách sẵn sàng AI ở Đông Nam Á vào 18-19/09/2019 tại Jakarta, Indonesia. Tham gia diễn đàn là các quan chức cấp cao và đại diện của 07 quốc gia thành viên SEAMEO, Ban thư ký SEAMEO, trụ sở UNESCO, Weidong Cloud Education cũng như 04 Trung tâm SEAMEO. Diễn đàn chính sách cấp cao này nhằm tăng cường kiến ​​thức và thực hiện các nghiên cứu và thực tiễn chính sách thành công khác nhau trong việc thúc đẩy AI cho kết quả học tập chất lượng ở Đông Nam Á cũng như tăng cường hợp tác tiềm năng trong việc khai thác tiềm năng của AI trong giáo dục trong khu vực.

Cũng nhân dịp này, các đại biểu của SEAMEO RETRAC đã tham dự Hội nghị quốc tế về nhúng trí tuệ nhân tạo (AI) trong Chính sách giáo dục và thực tiễn cho Đông Nam Á do Trung tâm học tập mở khu vực SEAMEO (SEAMOLEC), Bộ Giáo dục và Văn hóa và Bộ Truyền thông và Thông tin của Cộng hòa Indonesia.


Comments are closed.