Hội Thảo Khu Vực Về Khung Năng Lực Giáo Viên Và Sự Hài Lòng Của Giáo Viên Đông Nam Á

Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) phối hợp với Ban thư ký SEAMEO tổ chức Hội thảo Khu vực về Khung Năng lực Giáo viên Đông Nam Á và Triển khai Đề tài Nghiên cứu về Sự Hài lòng và Động lực của Giáo viên Đông Nam Á vào ngày 18-19/4/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dự án hợp tác giữa các trung tâm SEAMEO với sự tài trợ của các quốc gia đối tác của tổ chức SEAMEO.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà giáo dục trong khu vực chia sẻ và thảo luận về các vấn đề: việc triển khai khung năng lực giáo viên tại các nước, các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của giáo viên, các giải pháp nâng cao sự hài lòng và động lực của giáo viên trong khu vực Đông Nam Á. Tham dự Hội thảo có Lãnh đạo Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Ban thư ký SEAMEO, đại diện cơ quan ngoại giao các nước thành viên và đối tác của tổ chức SEAMEO tại Thành phố Hồ Chí Minh, cán bộ lãnh đạo cấp Vụ/Cục từ Bộ Giáo dục của các nước khu vực Đông Nam Á, cùng các chuyên gia giáo dục, nhà giáo và khách mời quốc tế.
Comments are closed.