Hội thảo quốc tế “Nâng cao kiến thức và kỹ năng giảng dạy tiếng Anh thời đại công nghiệp 4.0 cho giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam”

Hội thảo quốc tế “Nâng cao kiến thức và kỹ năng giảng dạy tiếng Anh thời đại công nghiệp 4.0 cho giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam”

Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) đã tổ chức thành công Hội thảo quốc tế “Nâng cao kiến thức và kỹ năng giảng dạy tiếng Anh thời đại công nghiệp 4.0 cho giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam” trong 02 ngày 03-04/12/2020. Đây là dự án do Trung tâm SEAMEO RETRAC đề xuất và được Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ Việt – Mỹ.

Tại Hội thảo, ông Jerrold Frank, Giám đốc Văn phòng Tiếng Anh khu vực của Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã cung cấp nhiều thông tin về các chương trình hỗ trợ dạy và học tiếng Anh của chính phủ Hoa Kỳ cho Việt Nam.

Các bài báo cáo và thảo luận nhóm của đại biểu tại Hội thảo tập trung vào các vấn đề quan trọng như: Những cơ hội, thách thức và giải pháp trong việc dạy và học tiếng Anh thời đại công nghiệp 4.0; tạo động lực cho học viên qua các bài học trực tuyến; phát triển kỹ năng thế kỷ 21; sử dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài dạy; dạy học ngôn ngữ theo nhiệm vụ (task-based language teaching); tích hợp mạng xã hội vào dạy học ngôn ngữ; sử dụng hệ thống quản lý học tập (Learning Management System); thiết kế và giảng dạy bài học theo cách tiếp cận tích hợp nội dung và ngôn ngữ (CLIL); thiết kế và triển khai các hoạt động giao tiếp để phát triển năng lực của người học.

Hội thảo có sự tham dự của gần 60 chuyên viên và giáo viên tiếng Anh từ các tỉnh/thành phía Nam cùng 10 chuyên gia tiếng Anh trong nước và quốc tế.

Comments are closed.