Khóa tập huấn trực tuyến về Nâng cao kỹ năng Viết tiếng Anh học thuật trong nghiên cứu khoa học và xuất bản

Khóa tập huấn trực tuyến về Nâng cao kỹ năng Viết tiếng Anh học thuật trong nghiên cứu khoa học và xuất bản

Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Văn phòng tiếng Anh khu vực của Hoa Kỳ (RELO) và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa tập huấn trực tuyến (webinars) với 4 webinars về “Nâng cao kỹ năng Viết tiếng Anh học thuật trong nghiên cứu khoa học và xuất bản” cho giảng viên trong tháng 10 và 11/2022.

Học viên cùng Lãnh đạo Trung tâm SEAMEO RETRAC và đại diện Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM tham dự lễ khai mạc khóa tập huấn

Khóa tập huấn do TS. Thomas Webster, chuyên gia tiếng Anh của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, giảng viên trường Đại học Ewha Womans, Hàn Quốc, thực hiện. Khóa học sẽ  giúp học viên nâng cao kỹ năng viết tiếng Anh học thuật trong nghiên cứu khoa học và kiến thức viết bài, xuất bản bài báo khoa học, phát triển kỹ năng dạy tiếng Anh về phương pháp nghiên cứu. Ngoài ra, khóa học còn giúp xây dựng cộng đồng học tập để giảng viên trao đổi kiến thức và kinh nghiệm về sử dụng tiếng Anh trong nghiên cứu khoa học.

Lễ khai mạc khóa tập huấn được tổ chức vào ngày 05/10/2022. TS. Hồ Thanh Mỹ Phương, Giám đốc Trung tâm SEAMEO RETRAC và Bà Natella Svistunova, Phó Tùy viên quan hệ công chúng, Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự và phát biểu khai mạc.

TS. Hồ Thanh Mỹ Phương, Giám đốc Trung tâm SEAMEO RETRAC phát biểu khai mạc

 

Bà Natella Svistunova, Phó Tùy viên quan hệ công chúng, Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc

 

TS. Thomas Webster, chuyên gia tiếng Anh của RELO phát biểu chào mừng học viên

Comments are closed.