CUỘC THI BÁN HÀNG ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 3 (SEASAC 2022)

CUỘC THI BÁN HÀNG ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 3 (SEASAC 2022)

🎉 Vào ngày 30/09/2022, trường Đại học Bina Nusantara, Jakarta, Indonesia sẽ tổ chức cuộc thi SALES cho Đông Nam Á lần thứ 3. SEASAC là dự án kéo dài 3 năm do Dự án Erasmus+ của Cộng đồng Châu Âu trong lĩnh vực giáo dục đại học tài trợ. Dự án này nhằm tăng cường năng lực của các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á cung cấp các chuyên gia bán hàng Doanh nghiệp cho các Doanh nghiệp (B2B) có tay nghề cao cho các thị trường quốc tế mới nổi. Năm nay, cuộc thi sẽ bắt đầu với Vòng loại dưới hình thức tổ chức trực tuyến vào ngày 13/9.

📩 Chương trình đang kêu gọi sự tham gia của các sinh viên và giảng viên Việt Nam với vai trò là thí sinh và ban giám khảo cho cuộc thi.

📆 Hạn chót đăng ký: ngày 22/8/2022

📍 Video phát lại phần phổ biến thông tin về cuộc thi trên YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=YgbgqknC-cE

🌏 Các trang thông tin về cuộc thi và dự án SEASAC:
https://seasalescompetition.com/
https://www.facebook.com/SeasacProject
https://www.instagram.com/seasac_project/
https://twitter.com/SeasacP
https://www.youtube.com/channel/UCa-TzSin7aH0c1RK280GdTw

📩 Về thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Mr. Victor Labotano, phòng Hợp tác Cộng đồng, Trung tâm SEAMEO SEAMOLEC qua email: victor@seamolec.org

Comments are closed.