Giải thưởng “Phát triển giáo dục bền vững” (ESD) SEAMEO-Nhật Bản 2021

Giải thưởng “Phát triển giáo dục bền vững” (ESD) SEAMEO-Nhật Bản 2021

Trong năm 2021, để thực hiện cam kết chung trong việc thúc đẩy các hoạt động giáo dục vì phát triển bền vững tại các trường học trên khắp Đông Nam Á và đảm bảo chất lượng giáo dục cho tất cả người học trong thời kỳ đại dịch COVID-19, Tổ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO) và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ, Nhật Bản (MEXT), phối hợp với Văn phòng giáo dục khu vvu châu Á và Thái Bình Dương của UNESCO (UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education) phát động giải thưởng “Phát triển giáo dục bền vững” (ESD) SEAMEO-Nhật Bản với chủ đề về “Đảm bảo cơ hội giáo dục trong khủng hoảng COVID-19”. Để tham gia giải thưởng năm nay, Văn phòng UNESCO khuyến khích tất cả các trường mầm non / tiểu học / trung học / dạy nghề và kỹ thuật công lập và tư thục (tương đương lớp 12) tại 11 quốc gia Đông Nam Á cụ thể ở Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Timor-Leste và Việt Nam gửi bài dự thi với nội dung về các chương trình, dự án và hoạt động liên quan đến chủ đề của cuộc thi.

Từ ngày 16/06–15/08/2021, người tham gia có thể nộp hồ sơ dự thi giải thưởng ESD SEAMEO-Nhật Bản 2021 đến Ban thư ký SEAMEO theo đơn vị trường học và ngày 15/08/2021 sẽ là hạn chót để nộp hồ sơ.

Để biết thêm thông tin về Giải thưởng ESD SEAMEO-Nhật Bản 2021, vui lòng xem trên website của Ban thư ký SEAMEO tại http://link.seameo.org/2021SEAMEOJapanESDAward hoặc liên hệ:

Bà Pitchayawadi
Điều phối viên / Cán bộ tài liệu, Giải thưởng ESD SEAMEO-Nhật Bản, Ban thư ký SEAMEO
Email: seameojapan.award@seameo.org
Trang web: www.seameo.org
Điện thoại: +662 391 0144
Số fax: +662 381 2587

Comments are closed.