Hội thảo khu vực “Tăng cường giáo dục chất lượng, công bằng và hòa nhập tại Đông Nam Á thông qua đổi mới lãnh đạo và quản lý giáo dục”

Hội thảo khu vực “Tăng cường giáo dục chất lượng, công bằng và hòa nhập tại Đông Nam Á thông qua đổi mới lãnh đạo và quản lý giáo dục”

Vào ngày 12-13 tháng 5 năm 2022, Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC), phối hợp với Ban thư ký SEAMEO và một số trung tâm khu vực của SEAMEO, sẽ tổ chức Hội thảo khu vực “Tăng cường giáo dục chất lượng, công bằng và hòa nhập tại Đông Nam Á thông qua đổi mới lãnh đạo và quản lý giáo dục” với phương pháp kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Mục đích của Hội thảo nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và bài học giữa các nước Đông Nam Á trong việc giải quyết vấn đề giáo dục chất lượng, công bằng và hòa nhập; đề xuất các khuyến nghị về đổi mới lãnh đạo và quản lý giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục công bằng và hòa nhập trong khu vực; tăng cường quan hệ hợp tác giữa các nước thành viên và trung tâm SEAMEO cũng như các tổ chức quốc tế trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Link đăng ký dành cho người tham dự: https://forms.gle/Q1wmL3Kb6ZJLtkBn6 

Để biết thêm thông tin chi tiết về hội thảo, vui lòng liên hệ:
Tổ Hợp tác quốc tế và Du học
Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam
Tel: (84-28) 3 8245618 (Ext: 119 hoặc 200)
Email: idd@vnseameo.org
Website: https://vnseameo.org/SEAMEO_ICC_Regional_Workshop

Comments are closed.