Khóa tập huấn quốc tế trực tuyến về “Tăng cường năng lực lãnh đạo và quản lý trường đại học” cho Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam

Khóa tập huấn quốc tế trực tuyến về “Tăng cường năng lực lãnh đạo và quản lý trường đại học” cho Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam

Vào ngày 22-25/06/2021, SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức khóa tập huấn quốc tế trực tuyến về lãnh đạo và quản lý giáo dục dành cho các cán bộ lãnh đạo tại các trường đại học và cao đẳng của Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam với chủ đề “Tăng cường năng lực lãnh đạo và quản lý trường đại học”. Khóa tập huấn nhằm mục đích giúp học viên nâng cao kỹ năng lãnh đạo và quản lý giáo dục thông qua việc trang bị kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực lãnh đạo và quản lý giáo dục. Các chủ đề được thảo luận trong khóa tập huấn sẽ bao gồm: (1) đổi mới lãnh đạo và quản lý, (2) xây dựng và đánh giá chương trình giảng dạy, (3) thẩm định giáo viên và đánh giá năng lực giáo viên, và (4) phát triển năng lực chuyên môn.

Khoá tập huấn là một trong những hoạt động thuộc sứ mệnh chiến lược do Trung tâm thực hiện nhằm hỗ trợ các nước trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam, trong việc tăng cường năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục cho các trường, viện có liên quan. Năm nay, khóa tập huấn sẽ được tổ chức trực tuyến trên Zoom và trang học tập trực tuyến của Trung tâm. Trong giai đoạn 1 (22/06 – 25/06/2021), học viên sẽ tham gia chuỗi bài giảng kéo dài 2 tiếng trên nền tảng Zoom trong vòng 4 ngày; giai đoạn 2 (28/06 – 02/07/2020), học viên sẽ truy cập trang web học tập trực tuyến của SEAMEO RETRAC để nhận tài liệu hướng dẫn, trả lời các câu hỏi thảo luận trên diễn đàn và hoàn thành bài tập cuối khóa. Sau khi tham gia và hoàn thành các yêu cầu của khóa học, học viên sẽ nhận được chứng nhận hoàn thành khóa học.

Comments are closed.