Khóa Tập huấn Quốc tế về “Tăng cường Giáo dục Công dân Toàn cầu vì sự Phát triển Bền vững”

Từ ngày 20-23/08/2020, Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) sẽ tổ chức khóa tập huấn quốc tế với chủ đề “Tăng cường Giáo dục Công dân Toàn cầu vì sự Phát triển Bền vững” tại Trung tâm – 35, Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Khóa tập huấn do Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức dưới sự tài trợ của Trung tâm khu vực châu Á-Thái Bình Dương của UNESCO về Giáo dục cho Sự hiểu biết Quốc tế (Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding – APCEIU, Hàn Quốc).

Khóa tập huấn này không chỉ giúp cho đại biểu tham dự hiểu rõ hơn về khái niệm và nguyên tắc của Giáo dục Công dân Toàn cầu (GCED), mà còn tạo cơ hội cho các đại biểu tham dự tham gia vào các cuộc thảo luận để chia sẻ kinh nghiệm của họ với những đại biểu từ các tổ chức giáo dục, trường cao đẳng và đại học khác nhau ở Việt Nam về việc áp dụng GCED vào chương trình giảng dạy và các chương trình liên quan của trường họ.

Bốn chủ đề chính được giới thiệu trong mỗi ngày của khóa tập huấn sẽ bao gồm: Giới thiệu về Giáo dục Công dân Toàn cầu; Bối cảnh của GCED trong Khu vực và Quốc gia; Công dân Toàn cầu trong Giáo dục Đại học: Những thách thức và chiến lược; và cách tiếp cận và phương pháp giảng dạy đổi mới của GCED và Kế hoạch hành động.

Đối tượng tham dự của hội thảo bao gồm lãnh đạo, cán bộ quản lý (Trưởng khoa và Phó trưởng khoa), các nhà giáo dục, giảng viên, cán bộ chuyện môn từ các cơ sở giáo dục đại học khác nhau đang làm việc trong các lĩnh vực GCED, phát triển bền vững, phát triển cộng đồng và các lĩnh vực liên quan khác.

Sau bốn ngày tập huấn tại lớp, khóa tập huấn sẽ bước vào giai đoạn trực tuyến tiến hành trong vòng ba ngày để đại biểu tham dự có thêm cơ hội thảo luận về các vấn đề liên quan đến quyền công dân giáo dục toàn cầu và các phương pháp hay nhất ở cấp thể chế của họ và truy cập vời bài giảng, tài liệu và bài tập.

Comments are closed.