Khóa tập huấn trực tuyến về “Xây dựng đề cương chi tiết môn học”

Khóa tập huấn trực tuyến về “Xây dựng đề cương chi tiết môn học”

Vào ngày 26-27/05/2022, SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức khóa tập huấn trực tuyến về “Xây dựng đề cương chi tiết môn học” cho giảng viên và cán bộ chuyên môn của các trường đại học và cao đẳng trong cả nước. Khóa tập huấn nhằm mục đích trang bị cho học viên những kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để áp dụng vào việc xây dựng đề cương chi tiết môn học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và hiệu quả học tập của học viên.

Trong suốt khóa học, học viên sẽ học cách thiết kế các mục tiêu học tập cụ thể và thành quả học tập dự kiến (chuẩn đầu ra) của môn học. Đồng thời, học viên sẽ được tiếp cận các hoạt động giảng dạy khác nhau và tìm hiểu về sự tương thích giữa hoạt động giảng dạy và các phương pháp đánh giá. Học viên cũng sẽ thực hành viết đề cương chi tiết môn học dưới sự hướng dẫn và tư vấn của giảng viên.

Comments are closed.