Khoá tập huấn về “Huấn luyện kỹ năng mềm – Học phần 4”

Khoá tập huấn về “Huấn luyện kỹ năng mềm – Học phần 4”

Với mục đích trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết để phục vụ tốt cho công tác đào tạo, phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên, Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức khoá tập huấn về “Huấn luyện kỹ năng mềm – Học phần 4” vào ngày 27-29/04/2021 cho các đối tượng học viên bao gồm giảng viên bộ môn kỹ năng mềm, cán bộ phụ trách công tác sinh viên, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên thuộc các trường, viện tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận.

Tham gia khóa học, học viên sẽ có nhiều cơ hội học hỏi, tiếp xúc và xử lý các vấn đề nổi bật trong việc giảng dạy một số kỹ năng mềm tại các trường như:

  • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định;
  • Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian;
  •  Kỹ năng thích ứng và linh hoạt trong công việc.

Ngoài ra, khoá tập huấn còn là cơ hội cho các học viên tìm hiểu và thảo luận các phương pháp huấn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên.

Comments are closed.