Khóa Tập huấn “Xây dựng Chiến lược và Triển khai Hoạt động Đảm bảo Chất lượng”

Khóa tập huấn về “Xây dựng Chiến lược và Triển khai Hoạt động Đảm bảo Chất lượng” sẽ được tổ chức vào hai ngày 17-18/11/2020 tại Trung tâm SEAMEO RETRAC dành cho đối tượng học viên là lãnh đạo và cán bộ quản lý chuyên phụ trách công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng của các trường đại học và cao đẳng tại Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Khóa tập huấn nhằm mục đích hỗ trợ các trường, viện tại Việt Nam nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo chất lượng,

Tham gia khóa học, học viên sẽ được cung cấp những thông tin về các hoạt động đánh giá cấp chương trình đào tạo theo chuẩn của Bộ GD& ĐT, AUN-QA, ABET; các hoạt động đánh giá cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT. Ngoài ra, học viên còn có cơ hội thực hành xây đựng các kế hoạch dài hạn và ngắn hạn phù hợp cho từng giai đoạn liên quan đến đảm bảo chất lượng cho đơn vị mình.

Comments are closed.