Ứng dụng CNTT trong Giảng dạy và Quản lý khóa học

Ứng dụng CNTT trong Giảng dạy và Quản lý khóa học

Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ của Nhật Bản tổ chức khóa tập huấn trực tuyến về “Ứmg dụng CNTT trong Giảng dạy và Quản lý Khóa học” vào ngày 24-26/03/2021 thông qua ứng dụng Zoom.

Khóa tập huấn có sự tham gia của GS. TS. Senshu Yoshii, Viện Công nghệ Quốc gia, Trường Cao đẳng Miyakonojo, Nhật Bản. Khóa tập huấn nhằm hỗ trợ cho đội ngũ giảng viên và cán bộ giảng dạy của các trường đại học và cao đẳng trong việc cập nhật kiến thức về ứng dụng CNTT trong công tác giảng dạy và quản lý khóa học.

Comments are closed.