Diễn đàn về “Chia sẻ Kinh nghiệm Huấn luyện Kỹ năng mềm” cho các trường đại học và cao đẳng

Diễn đàn về “Chia sẻ Kinh nghiệm Huấn luyện Kỹ năng mềm” cho các trường đại học và cao đẳng

Vào ngày 26/04/2019, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức Diễn đàn về “Chia sẻ Kinh nghiệm về Huấn luyện Kỹ năng Mềm” cho các trường đại học và cao đẳng. Tham gia diễn đàn có sự hiện diện của trên 60 giảng viên giảng dạy kỹ năng mềm, cán bộ phụ trách sinh viên-học sinh, Đoàn Thanh niên tại các trường đại học và cao đẳng trong thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.


Diễn đàn được tổ chức nhằm mục đích tạo cơ hội cho đại biểu được tiếp thu những thông tin bổ ích về các hoạt động và phương pháp giảng dạy kỹ năng mềm hiệu quả.

Comments are closed.