Hội thảo “Đổi mới dạy và học trong giáo dục Đại học”

Ngày 06/12/2019, Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) đã phối hợp với Đại học Queensland, Úc tổ chức thành công hội thảo về “Đổi mới Dạy và Học trong Giáo dục Đại học”. Mục tiêu của buổi hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm và thông tin về những đổi mới trong giáo dục Đại học liên quan đến chiến lược quản lý sự thay đổi, các chương trình học tập tích cực, công nghệ trong quản lý, các chương trình dạy học trực tuyến và hỗn hợp, thiết kế và phát triển chương trình phù hợp với sự thay đổi. Giảng viên tại buổi hội thảo là Tiến sĩ Simon Collyer và Bà Janet Frizzarin đến từ Đại học Queensland. Đại biểu tham dự buổi Hội thảo bao gồm gần 100 cán bộ quản lý và giảng viên đến từ các trường Đại học, Cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh/thành lân cận.

Comments are closed.