NÂNG CAO KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH HỌC THUẬT TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC với TS. Thomas Webster

NÂNG CAO KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH HỌC THUẬT TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC với TS. Thomas Webster

Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Văn phòng Tiếng Anh khu vực (RELO) của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội tổ chức chuỗi webinars với chủ đề “Nâng cao kỹ năng viết tiếng Anh học thuật trong nghiên cứu khoa học và xuất bản” (Success in Research Writing and Publishing) dành cho giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng và giáo viên tiếng Anh có quan tâm đến nghiên cứu khoa học. Yêu cầu học viên có trình độ tiếng Anh tối thiểu B1 theo khung tham chiếu châu Âu và có kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học. Anh/chị đăng ký bằng cách scan QR code trong flyer hoặc đăng ký theo đường link dưới đây  trước ngày 22/9/2022.
Do webinar giới hạn số người tham dự nên Ban tổ chức giữ quyền ưu tiên cho những người đăng ký trước.
Thông tin liên hệ:
Phòng Nghiên cứu và Phát triển dự án, Trung tâm SEAMEO RETRAC
Điện thoại: 0283.824.5618 (ext. 141 hoặc 121)

 

Comments are closed.