Diễn đàn giáo dục trực tuyến về “Thực tiễn và các giải pháp duy trì chất lượng giáo dục trong thời kỳ hậu đại dịch COVID-19 ở Đông Nam Á”

Diễn đàn giáo dục trực tuyến về “Thực tiễn và các giải pháp duy trì chất lượng giáo dục trong thời kỳ hậu đại dịch COVID-19 ở Đông Nam Á”

Vào ngày 29/09/2022, Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) sẽ tổ chức diễn đàn giáo dục trực tuyến về “Thực tiễn và các giải pháp duy trì chất lượng giáo dục trong thời kỳ hậu đại dịch COVID-19 ở Đông Nam Á” từ 13:30 đến 17:00 (GMT+7/giờ Việt Nam). 

Diễn đàn nhằm mục đích tạo cơ hội cho các nhà lãnh đạo giáo dục, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên viên giáo dục và các viên chức chính phủ cập nhật thông tin liên quan đến những giải pháp chiến lược nhằm đối mặt với những thách thức trong công tác lãnh đạo và quản lý giáo dục cũng như trong dạy và học; đồng thời trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về công tác đổi mới chính sách và các mô hình thực tiễn đã và đang được áp dụng thành công ở khu vực Đông Nam Á trong thời kỳ hậu đại dịch COVID-19. 

Diễn giả của diễn đàn bao gồm các thành viên Hội đồng Quản trị của Trung tâm SEAMEO RETRAC đến từ Bộ Giáo dục và các trường/viện giáo dục thuộc các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Chủ đề chính: Thực tiễn và các giải pháp duy trì chất lượng giáo dục trong thời kỳ hậu đại dịch COVID-19 ở Đông Nam Á

Chủ đề phụ: 

  • Các thực tiễn và giải pháp cho những thách thức trong giáo dục thời kỳ hậu đại dịch COVID-19
  • Cơ hội và thách thức đối với các cơ sở giáo dục ở Đông Nam Á trong thời kỳ hậu đại dịch COVID-19
  • Các chiến lược, sáng kiến và thực tiễn đổi mới giúp chuyển đổi khủng hoảng thành cơ hội để thúc đẩy mô hình giảng dạy kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, đẩy nhanh cải cách giáo dục và xây dựng hệ thống giáo dục bền vững; và
  • Đổi mới chính sách trong công tác lãnh đạo, xây dựng chương trình giảng dạy, đánh giá kết quả học tập, phương pháp giảng dạy và công nghệ để đảm bảo chất lượng giáo dục. 

Ngôn ngữ: Tiếng Anh 
Hình thức: Diễn đàn sẽ được tổ chức trên Zoom.

Link đăng ký: https://forms.gle/pYirpJAtNRNjsn7aA 
Phí đăng ký: MIỄN PHÍ 
Hạn chót đăng ký: 27/09/2022 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: 
TS. Đỗ Thị Hoài Thư
Trưởng ban Giáo Dục
SEAMEO RETRAC
Tel: (84-28) 3824 5618 (Ext: 107) 
Email: dththu@vnseameo.org

Comments are closed.