Diễn đàn giáo dục về “Các chính sách và giải pháp duy trì chất lượng giáo dục ở Đông Nam Á hậu đại dịch COVID-19”

Diễn đàn giáo dục về “Các chính sách và giải pháp duy trì chất lượng giáo dục ở Đông Nam Á hậu đại dịch COVID-19”

Vào buổi chiều ngày 29/09/2022, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức diễn đàn giáo dục về “Các chính sách và giải pháp duy trì chất lượng giáo dục ở Đông Nam Á hậu đại dịch COVID-19”. Diễn đàn được tổ chức song song với phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 25 của Trung tâm SEAMEO RETRAC theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp. Thông qua diễn đàn, Trung tâm mong muốn tạo cơ hội cho các nhà lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu giáo dục và giảng viên, giáo viên trong khu vực được cập nhật thông tin, kinh nghiệm về các chính sách và cải tiến đã và đang được áp dụng trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục hậu đại dịch COVID-19 trong khu vực.

Tham gia diễn đàn là 9 báo cáo tham luận của các thành viên Hội đồng quản trị của Trung tâm từ Brunei Darussalam, Campuchia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Ban Thư ký SEAMEO. Một số nội dung được trình bày tại diễn đàn trực tuyến bao gồm (1) duy trì và đảm bảo chất lượng giáo dục trong thời kỳ hậu COVID-19, (2) các giải pháp giúp các trường học vùng xa trở thành mô hình trường học kiểu mẫu, (3) nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý cho đội ngũ lãnh đạo trường học thời kỳ hậu COVID-19, …

Diễn đàn thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu giáo dục, giảng viên và giáo viên từ các nước trong khu vực Đông Nam Á và các quốc gia khác với hơn 70 người tham dự trực tuyến qua Zoom và YouTube Live.

Các thành viên Hội đồng quản trị Trung tâm SEAMEO RETRAC báo cáo tại diễn đàn giáo dục

 

Các thành viên Hội đồng quản trị Trung tâm SEAMEO RETRAC thảo luận trao đổi sau báo cáo

Comments are closed.