Họp với Ban quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia và Ban giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang

Họp với Ban quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia và Ban giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang

Vào ngày 22/11/2020, Ban quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia đã có buổi làm việc với Ban giám đốc Trung tâm SEAMEO RETRAC và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang về việc rà soát và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh phổ thông của Đề án NNQG năm 2020. Sau buổi làm việc, đoàn đến thăm các lớp bồi dưỡng đang triển khai tại tỉnh Tiền Giang và phỏng vấn học viên cũng như giảng viên để tìm hiểu thêm về công tác tổ chức và việc vận dụng những kiến thức và kỹ năng được bồi dưỡng trong khóa học của học viên trong công tác giảng dạy tại địa phương.

Comments are closed.