Khoá tập huấn chuyên đề trước Hội thảo quốc tế về “Tăng cường Năng lực Lãnh đạo và quản lý Trường Đại học”

Khoá tập huấn chuyên đề trước Hội thảo quốc tế về “Tăng cường Năng lực Lãnh đạo và quản lý Trường Đại học”

Trong khuôn khổ Hội thảo Quốc tế 2021 về “Lãnh đạo và Quản lý giáo dục trong bối cảnh toàn cầu: Đổi mới và Mô hình tiên tiến”, SEAMEO RETRAC đã tổ chức khoá tập huấn trực tuyến về lãnh đạo và quản lý giáo dục với chủ đề “Tăng cường năng lực lãnh đạo và quản lý trường đại học” từ ngày 25/10/2021 đến hết ngày 03/11/2021.

Khóa tập huấn có sự tham gia của 41 đại biểu hiện đang công tác ở vị trí lãnh đạo và quản lý cấp trường và khoa thuộc Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Vương quốc Campuchia, Bộ Giáo dục Myanmar, Bộ Giáo dục Philippines và các cơ sở giáo dục đại học từ Campuchia, Myanmar, Philippines và Việt Nam. Khóa tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên nền tảng Zoom và thảo luận trên trang học tập trực tuyến Moodle của SEAMEO RETRAC để mang lại trải nghiệm học tập trực tuyến cho đại biểu tham dự.

Trong hai ngày tập huấn trên Zoom, học viên đã được cập nhật các thực tiễn hiện đại và những đổi mới trong lãnh đạo giáo dục và thảo luận về các vấn đề khác nhau mà các trường đại học và cao đẳng đang phải đối mặt. Bốn chủ đề thảo luận chính được trình bày trong khóa tập huấn bao gồm (1) Thẩm định và Đánh giá giảng viên, (2) Đổi mới trong lãnh đạo và quản lý giáo dục: Lãnh đạo hiệu quả trong đại dịch Covid-19, (3) Phát triển đội ngũ chuyên môn và (4) Xây dựng và đánh giá chương trình giảng dạy.

Comments are closed.