Khóa tập huấn Nâng cao kỹ năng viết tiếng Anh học thuật trong nghiên cứu khoa học

Trung tâm SEAMEO RETRAC, phối hợp với Văn phòng tiếng Anh khu vực của Hoa Kỳ (RELO) và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã tổ chức thành công khóa tập huấn về Nâng cao kỹ năng viết tiếng Anh học thuật trong nghiên cứu khoa học cho 38 giảng viên từ các trường đại học, cao đẳng và trung tâm Anh ngữ tại các tỉnh thành phía Nam từ ngày 15 đến 19 tháng 8 năm 2022. 

Toàn thể học viên cùng Lãnh đạo Trung tâm SEAMEO RETRAC và đại diện Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tp.HCM trong buổi khai mạc

Khoá tập huấn do Tiến sĩ Ivan Eubanks, chuyên gia tiếng Anh của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, hiện làm việc tại trường Đại học Cayman Island thực hiện. Trải qua 5 ngày tập huấn, các học viên đã có cơ hội bồi dưỡng kiến thức về nghiên cứu khoa học, nâng cao kỹ năng viết các bài báo khoa học bằng tiếng Anh, làm quen với các quy ước chung của các tạp chí khoa học bằng tiếng Anh cũng như kiến thức về việc nộp bài báo khoa học và quy trình duyệt bài của các tạp chí khoa học.

Ông Nguyễn Tấn Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm SEAMEO RETRAC phát biểu khai mạc

 

Ông Ivan Eubanks, chuyên gia tiếng Anh của RELO phát biểu chào mừng học viên

 

TS. Hồ Thanh Mỹ Phương, Giám đốc Trung tâm SEAMEO RETRAC trao chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên

 

Comments are closed.