Khóa tập huấn Quốc tế Trực tuyến “Tăng cường Năng lực Lãnh đạo và Quản lý trong Giáo dục Đại học”

Khóa tập huấn Quốc tế Trực tuyến “Tăng cường Năng lực Lãnh đạo và Quản lý trong Giáo dục Đại học”

Vào ngày 01-11/12/2020, SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn trực tuyến quốc tế về lãnh đạo và quản lý giáo dục dành cho 33 cán bộ lãnh đạo tại các trường đại học và cao đẳng của Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam với chủ đề “Tăng cường Năng lực Lãnh đạo và Quản lý trong Giáo dục Đại học”. Khóa tập huấn nhằm mục đích giúp học viên nâng cao kỹ năng lãnh đạo và quản lý giáo dục thông qua việc trang bị cho các cán bộ lãnh đạo kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực lãnh đạo và quản lý giáo dục.

Các chủ đề được thảo luận trong khóa tập huấn bao gồm:

(1) đổi mới trong công tác lãnh đạo giáo dục: sự ảnh hưởng, trao quyền vàtham gia để thành công

(2) quản lý kế hoạch và phát triển nhân lực trong giáo dục đại học

(3) chiến lược truyền cảm hứng cho sự thay đổi tích cực trong giáo dục đại học

(4) đánh giá chương trình trong giáo dục đại học.

Khoá tập huấn là một trong những hoạt động thuộc sứ mệnh chiến lược do Trung tâm thực hiện nhằm hỗ trợ các nước trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam, trong việc tăng cường năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục cho các trường, viện có liên quan.

Năm nay, khóa tập huấn sẽ được tổ chức trực tuyến trên Zoom và trên trang học tập trực tuyến của Trung tâm. Trong giai đoạn 1 từ ngày 01-04/12/2020, học viên sẽ tham gia tham gia chuỗi bài giảng trên nền tảng Zoom trong vòng 4 ngày dưới sự hướng dẫn của TS. Anita C. Oblina, Chuyên viên giáo dục cấp cao của SEAMEO RETRAC, Việt Nam và TS. Chris Bottrill, Giám đốc quốc tế của Trường Đại học Capilano, Canada. Trong giai đoạn 2 từ ngày 07-11/12/2020, học viên sẽ truy cập trang học tập trực tuyến của SEAMEO RETRAC để nhận tài liệu hướng dẫn, trả lời các câu hội thảo luận trên diễn đàn và hoàn thành bài tập cuối khóa. Sau khi tham gia và hoàn thành các yêu cầu của khóa học, học viên sẽ nhận được Chứng nhận hoàn thành khóa học.

Comments are closed.