Khóa tập huấn trực tuyến khu vực về “Nâng cao sự xuất sắc trong lãnh đạo và quản lý giáo dục trong giáo dục đại học”

Khóa tập huấn trực tuyến khu vực về “Nâng cao sự xuất sắc trong lãnh đạo và quản lý giáo dục trong giáo dục đại học”

Từ ngày 17 đến 26/05/2022, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn trực tuyến khu vực về lãnh đạo và quản lý giáo dục dành cho 35 cán bộ lãnh đạo tại các trường đại học và cao đẳng của Campuchia, Lào, Myanmar, và Việt Nam với chủ đề “Nâng cao sự xuất sắc trong lãnh đạo và quản lý giáo dục trong giáo dục đại học”. Khóa tập huấn nhằm mục đích giúp học viên nâng cao kỹ năng lãnh đạo và quản lý giáo dục thông qua việc cung cấp các kiến thức hữu ích và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực lãnh đạo và quản lý giáo dục, đồng thời tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm với những học viên khác và các giảng viên. 

Các chủ đề thảo luận trong khóa tập huấn bao gồm (1) Đổi mới trong lãnh đạo và quản lý giáo dục đổi mới thời kỳ khủng hoảng, (2) Xây dựng kế hoạch chiến lược trong giáo dục đại học, (3) Lãnh đạo sự thay đổi vượt qua khủng hoảng và giải quyết xung đột trong giáo dục đại học và (4) Đánh giá đội ngũ giảng viên trong giáo dục đại học.

Khóa tập huấn là một trong những hoạt động chính được Trung tâm SEAMEO RETRAC thực hiện hằng năm nhằm hỗ trợ các nước trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Campuchia, CHDCND Lào, Myanmar và Việt Nam trong việc tăng cường năng lực lãnh đạo và quản lý cho lãnh đạo các trường đại học.

Năm nay, khóa tập huấn đã được tổ chức trực tuyến trên trang Moodle và nền tảng Zoom của Trung tâm SEAMEO RETRAC. Trong giai đoạn 1 (17-18/05/2022), học viên tham gia chuỗi bài giảng trên nền tảng Zoom trong vòng 02 ngày. Trong giai đoạn 2 (19/05-26/05), học viên truy cập trang Moodle của Trung tâm để nhận tài liệu hướng dẫn, trả lời các câu hỏi trong cuộc thảo luận trên diễn đàn và hoàn thành bài tập.

Comments are closed.