Khóa tập huấn trực tuyến khu vực về “Nâng cao sự xuất sắc trong lãnh đạo và quản lý giáo dục trong giáo dục đại học”

Khóa tập huấn trực tuyến khu vực về “Nâng cao sự xuất sắc trong lãnh đạo và quản lý giáo dục trong giáo dục đại học”

Vào ngày 23/11-02/12/2021, SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn trực tuyến khu vực về lãnh đạo và quản lý giáo dục dành cho các cán bộ lãnh đạo tại các trường đại học và cao đẳng của Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines và Việt Nam với chủ đề “Nâng cao sự xuất sắc trong lãnh đạo và quản lý giáo dục trong giáo dục đại học”. Khóa tập huấn đã giúp học viên nâng cao kỹ năng lãnh đạo và quản lý giáo dục thông qua việc cung cấp các kiến thức hữu ích và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực lãnh đạo và quản lý giáo dục.

Khóa học còn nhằm trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết trong thực tiễn về lãnh đạo và quản lý trong giáo dục đại học cũng như giúp học viên có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm của mình với những người tham gia và giảng viên khác. Các chủ đề thảo luận trong khóa tập huấn bao gồm (1) Quản lý chiến lược và quản lý nguồn lực, (2) Lãnh đạo giáo dục đại học thời kỳ đại dịch Covid-19, (3) Giao tiếp hiệu quả trong tổ chức, và (4) Quản lý xung đột và ra quyết định.

Khóa tập huấn là một trong những hoạt động chính được SEAMEO RETRAC thực hiện hàng năm nhằm hỗ trợ các nước trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Campuchia, CHDCND Lào, Myanmar và Việt Nam, trong việc tăng cường năng lực lãnh đạo và quản lý cho lãnh đạo các trường đại học.

Năm nay, khóa học được thực hiện trực tuyến trên trang Moodle và nền tảng Zoom của SEAMEO RETRAC dưới sự hỗ trợ của 04 giảng viên giàu kinh nghiệm gồm TS. Chris Bottrill, Giám đốc, Bộ phận Quốc tế, Đại học Capilano, Canada; TS. Hồ Thanh Mỹ Phương, Giám đốc, SEAMEO RETRAC; TS. Đỗ Thị Hoài Thư, Trưởng Ban Giáo dục; và TS. Anita C. Oblina, Chuyên gia Giáo dục, SEAMEO RETRAC, Việt Nam. Trong giai đoạn 1 từ ngày 23/11 đến ngày 24/11/2021, học viên tham gia chuỗi bài giảng trên nền tảng Zoom trong vòng 02 ngày. Trong giai đoạn 2 (25/11-02/12), học viên truy cập trang Moodle của SEAMEO RETRAC để nhận tài liệu hướng dẫn, trả lời các câu hỏi trong cuộc thảo luận trên diễn đàn và hoàn thành bài tập. Sau khi tham gia đầy đủ và hoàn thành các yêu cầu của khóa học, có 31 học viên được nhận Chứng chỉ hoàn thành khóa học.

Comments are closed.