Khóa Tập huấn về “Ứng dụng Công nghệ Thông tin (CNTT) trong Quản lý Khóa học Trực tuyến”

Với mục đích trang bị cho học viên kiến thức về các ứng dụng CNTT hiện đang được sử dụng trong việc quản lý các nền tảng học tập trực tuyến, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn về “Ứng dụng CNTT trong Quản lý Khóa học Trực tuyến” vào 20-21/08/2020 dành cho 08 cán bộ quản lý học vụ, quản lý chương trình đào tạo trực tuyến và giảng viên của các trường đại học và cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Khóa tập huấn đã tạo cơ hội cho học viên làm quen và ứng dụng các công cụ CNTT trực tuyến sẵn có như Byndr LMS, CourseSites, MyICourse, Canvas, và ZoomLearn, v.v. trong việc quản lý khóa học trực tuyến.

Comments are closed.