Khóa Tập huấn về “Ứng dụng Công nghệ Thông tin (CNTT) trong Thiết kế Bài giảng Hiệu quả”

Khóa Tập huấn về “Ứng dụng Công nghệ Thông tin (CNTT) trong Thiết kế Bài giảng Hiệu quả”

Trong 2 ngày 27-28/08/2020, SEAMEO RETRAC đã tổ chức Khóa tập huấn về “Ứng dụng CNTT trong Thiết kế Bài giảng Hiệu quả” có sự tham gia của 09 giảng viên và cán bộ chuyên môn tại các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Với mục đích nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến việc ứng dụng CNTT trong xây dựng và thiết kế bài giảng sinh động cũng như thu hút học sinh vào nội dung bài học, nội dung tập huấn bao gồm các công cụ tiện ích như Mentimeter, Meeting Pulse, Zoom Meeting, Wooclap và Powtoon.

Comments are closed.