Khóa tập huấn với Chủ đề “Tăng cường Giáo dục Công dân Toàn cầu trong Giáo dục Đại học vì Sự phát triển Bền vững”

Khóa tập huấn với Chủ đề “Tăng cường Giáo dục Công dân Toàn cầu trong Giáo dục Đại học vì Sự phát triển Bền vững”

Từ ngày 20-23/10/2020, Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC) đã tổ chức khóa tập huấn với chủ đề “Tăng cường Giáo dục Công dân Toàn cầu trong Giáo dục đại học vì Sự phát triển Bền vững” tại Trung tâm – 35, Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Khóa tập huấn do Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức dưới sự tài trợ của Trung tâm khu vực châu Á-Thái Bình Dương của UNESCO về Giáo dục cho Sự Hiểu biết Quốc tế (Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding – APCEIU, Hàn Quốc). Khóa tập huấn nhằm mục đích giúp đại biểu tham dự hiểu rõ hơn về khái niệm, đặc điểm cơ bản của Giáo dục Công dân Toàn cầu (GCED); đồng thời, tạo cơ hội cho các đại biểu tham dự thảo luận để chia sẻ kinh nghiệm về việc áp dụng GCED vào trong chương trình giảng dạy và các hoạt động có liên quan của trường. Bốn chủ đề chính được giới thiệu trong từng ngày của khóa tập huấn bao gồm:

(1) Giới thiệu về GCED

(2) Bối cảnh giảng dạy GCED trong khu vực và tại Việt Nam

(3) GCED trong giáo dục đại học: những thách thức và chiến lược

(4) cách tiếp cận và phương pháp giảng dạy đổi mới của GCED trong giáo dục đại học.

Khóa tập huấn có sự tham dự của 40 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên, cánbộ chuyên môn từ các trường đại học, cao đẳng và cơ sở giáo dục khác nhau tại ViệtNam.

Sau bốn ngày tập huấn tại lớp, học viên đã bước vào giai đoạn trực tuyến tiến hành trong vòng ba ngày 24-28/10/2020. Tham gia trang học tập trực tuyến của Trung tâm, đại biểu tham dự được truy cập miễn phí tài liệu giảng dạy đã được biên soạn, thảo luận các vấn đề liên quan đến chủ đề GCED và viết kế hoạch hành động liên quan đến việc áp dụng kiến thức cũng như những kỹ năng đã được học vào trong chương trình giảng dạy tại trường.

Comments are closed.