Tổ chức giờ dạy thực địa cho giáo viên tiếng Anh phổ thông tại tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Tiền Giang, Kiên Giang, An Giang và Tây Ninh tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Tổ chức giờ dạy thực địa cho giáo viên tiếng Anh phổ thông tại tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Tiền Giang, Kiên Giang, An Giang và Tây Ninh tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Thực hiện theo chương trình và kế hoạch bồi dưỡng giáo viên năm 2022 của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Tiền Giang, Kiên Giang, An Giang và Tây Ninh tổ chức các giờ dạy thực địa trên lớp học thực tế tại địa phương cho hơn 800 giáo viên đã tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm từ ngày 19/09 đến ngày 18/10/2022. 

Giáo viên tiếng Anh vận dụng kiến thức và kỹ năng trong giờ dạy thực địa

Qua các giờ dạy thực địa trên lớp học thực tế tại địa phương, các giáo viên đã có cơ hội vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng trong khóa học để nâng cao chất lượng bài giảng đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Anh. Việc tổ chức dạy thực địa đã tạo cơ hội cho học viên thực hành nâng cao kỹ năng và phương pháp giảng dạy cho bản thân mà còn trang bị cho học viên phương pháp truyền đạt và chia sẻ với các đồng nghiệp sau khi hoàn tất khóa học.

Comments are closed.